Dịch vụ cộng thêm

Các trường hợp khách hàng có các yêu cầu khác với các giao diện được chúng tôi thiết kế sẵn theo mẫu trên website DEMO, áp dụng bảng giá sau:

+ Đổi màu giao diện theo tông màu của khách hàng (cơ bản): 99.000 đ

+ Đổi màu giao diện theo tông màu của khách hàng (nâng cao): 499.000 đ

+ Thêm menu 1 cấp: 199.000 đ

+ Thêm menu 2 cấp: 299.000 đ

+ Thêm menu 3 cấp: 399.000 đ

+ Thêm phần bài viết liên quan: 199.000 đ

+ Module chuyên mục bài viết: 199.000 đ

+ Module liên hệ: 199.000 đ

+ Module popup quảng cáo (chưa bao gồm file thiết kế đồ họa) : 149.000 đ

+ Module thanh toán ngân lượng: 99.000 đ

+ Module thanh toán bảo kim: 99.000đ

+ Module thẻ từ khóa: 99.000 đ

+ Module tìm kiếm: 199.000 đ

+ Module tìm kiếm google: 399.000 đ

+ Module facebook fanpage: 149.000 đ

+ Trang tin tức : 399.000 đ

+ Trình diễn ảnh : 399.000 đ

+ Thống kê truy cập: 99.000 đ

+ Hỗ trợ trực tuyến yahoo, skype : 99.000 đ

+ Khung chat hỗ trợ trực tuyến on-site: tham khảo bảng giá subiz

+ Module giỏ hàng: 1.499.000 đ

+ Module tìm kiếm tin tức / sản phẩm: 199.000 đ

+ Module so sánh 2 sản phẩm: 499.000 đ

+ Module đưa vào sản phẩm yêu thích: 199.000 đ

+ Module đăng nhập cho khách hàng: 499.000 đ

VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ CỘNG THÊM KHÁC NỮA

+ Dịch vụ SEO website (liên hệ)

+ Dịch vụ quản trị fanpage (liên hệ)

+ Dịch vụ đăng bài viết (liên hệ)

+ Dịch vụ bảo vệ chống hack website bên ngoài hệ thống của chúng tôi (liên hệ)